Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Informace o studiu

Základní umělecká škola Marie Podvalové nabízí studium ve čtyřech oborech:

FORMY STUDIA PLATÍ PRO VČECHNY OBORY:

V jednotlivých oborech základního uměleckého vzdělávání se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka.

Žáci jsou vybíráni ke studiu na základě přijímacího výběrového řízení vždy v květnu a červnu.

Úplatu za vzdělávání stanoví ředitelka školy.
Úplata je splatná v I. pololetí do 15. září, ve II. pololetí do 15. února (viz Vyhláška č. 71/2005 Sb.)


Základní umělecká škola Marie Podvalové organizuje: