Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Úplata za vzdělávání 2019-2020

MŠMT stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,o  předškolním ,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) - Vyhlášku o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.,§ 8 této Vyhlášky upravuje úplatu za vzdělávání ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí

Výše úplaty za vzdělávání na školní rok  2018 / 2019  je stanovena takto:

HUDEBNÍ OBOR

 

pololetně

Přípravná hudební výchova (PHV)                             

PHV + hud. nástroj/sól. zpěv  - skupinově                              

PHV + hud. nástroj/sól. zpěv  - individuálně                                  

1.400,- Kč

1.600,- Kč

2.100,- Kč

Základní studium I. a II. stupeň ( včetně Hudební nauky):

45 – 70 min./týdně    

 

2.100,- Kč

Skupinové vyučování - dvou a více žáků ( včetně Hudební nauky)

(hlasová výchova, zobcová flétna, kytara, trubka, klávesové nástroje )

1.600,- Kč

Pěvecký sbor – hlavní předmět 

1.100,- Kč

Komorní, čtyřruční, souborová a orchestrální  hra – hlavní předmět 

1.100,- Kč

poznámka

VÝTVARNÝ OBOR

Přípravná výtvarná výchova

1.400,- Kč

Základní studium I. a II. stupeň

2.100,- Kč

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Přípravná dramatická výchova

1.400,- Kč 

Základní studium I. a II. stupeň

2.100,- Kč

TANEČNÍ OBOR

Přípravná taneční výchova

2.100,- Kč 

Základní studium I. a II. stupeň

2.100,- Kč


STUDIUM pro dospělé –
všechny obory

výdělečně činní  

4.100,- Kč 

studující (SŠ, Konzervatoř, VOŠ, VŠ – denní studium)

2.600,- Kč

poznámka: