Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ Marie Podvalové

Vážení rodiče,

 

            Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ) - dříve Sdružení rodičů a přátel školy -  působí při naší škole již řadu let. Jeho posláním je obhospodařovat finanční prostředky z Vašich příspěvků a tím vypomáhat škole např. k uhrazení nákupu potřebného materiálu pro výtvarné oddělení, učebních pomůcek a notového materiálu, při zajišťování absolventských koncertů pro žáky a odměn pro úspěšné žáky v soutěžích a přehlídkách.

            Příspěvek se platí pouze jednou za školní rok za celou rodinu, bez ohledu na to, kolik dětí z rodiny školu navštěvuje a také bez ohledu na to, kolik oborů studují. Výše příspěvku je schvalována na setkání výboru SRPŠ a Vás – rodičů. Toto setkání se koná začátkem každého školního roku, obvykle v měsíci říjnu a jste na něj zváni písemnou pozvánkou prostřednictvím Vašich dětí.

            Děkujeme Vám předem za tuto finanční pomoc, která přispívá k radosti Vašich dětí z tvorby a uměleckých zážitků.                                                                                             

 

Složení výboru:

Předseda: Martin Tůma Tlamicha

Ekonomka: Jiřina Svatošová

Členové: Eva Čalkovská, Simona Michajlová, Vladimír Michajlov

 

Váš výbor SRPŠ

V Praze, dne 9.11.2015