Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Historie a současnost školy

Základní umělecké školy jsou specifickým útvarem našeho školského systému a jejich existence je natolik ojedinělá, že nemohou být srovnávány s podobnými vzdělávacímu zařízeními v Evropské unii.

Vedle přípravy žáků pro studium na středních školách uměleckého a pedagogického zaměření významně napomáhají formování etických principů osobnosti mladého člověka, rozvojem estetického cítění. Utvářením návyků systematického a vytrvalého studia se posilují u mladých lidí vlastnosti, které přispívají k pozitivní životní orientaci a odpovědnému přístupu k životu.

Základní umělecká škola Marie Podvalové se za 45 let svého trvání neodmyslitelně zapojila do kulturního života městské části Praha – Čakovice. Dnes má 770 žáků a studentů ve věku od 5 do 26 let. Nabízí studium v hudebním, výtvarném, literárně – dramatickém a tanečním oboru pod vedením téměř 40ti odborných, plně kvalifikovaných pedagogů. Tři nynější pedagogové jsou bývalými žáky školy.

Pro výuku máme k dispozici budovu zámku, která prošla generální rekonstrukcí a je ozdobou městské části Čakovice a v městské části Praha 9 - Satalice nově zrekonstruovaný objekt v areálu bývalého statku v ulici K rybníčku..

NĚCO Z HISTORIE

ŘEKLI O ŠKOLE

„Vždy, když navštívím základní uměleckou školu, mám dojem, že jsem se ocitl v krásném, lepším světě, kde dětem spolu s dospělými stojí za to kreslit, malovat, sochat, zdobit, zpívat, hrát na hudební nástroje, muzicírovat spolu, aranžovat, recitovat, hrát divadlo, tančit, tvořivě si hrát.“

Doc. Jindřich Pazdera, AMU Praha

„Mám ráda koncerty v Rudolfinu, mám ráda výstavy na Pražském hradě. Ale miluji koncerty a výstavy v čakovickém zámečku.“

Alena Samková, starostka MČ Praha – Čakovice

„Čakovická základní umělecká škola rozvíjí talentovaným dětem jejich umělecké vlohy. A o tom, že to dělá opravdu dobře, svědčí řada ocenění.“

JUDr. Miroslav Krištof, zástupce starostky

" Pokud by slavná operní pěvkyně Marie Podvalová žila ještě dnes, uchvátila by ji základní umělecká škola, která nese její jméno v Praze 9 - Čakovicích. Čtyřicet let, toto kvalitní školské zařízení, formuje mládež uměleckým směrem a rozvíjí v ní nejen estetické a hudební cítění, ale i kvalitní lidský charakter, který je bezesporu těsně spjat s kulturním životem. Je pro nás čest hostit takovou školu v naší městské části."

 Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta MČ Praha - Čakovice