Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1.

Název

Základní umělecká škola Marie Podvalové, Cukrovarská 1,

196 00 Praha 9 – Čakovice.

2.

Důvod a způsob založení

Poskytování základního uměleckého vzdělávání.

Zřizovatel: MHMP – zřizovací listina.

3.

Organizační struktura

Ředitelka školy

zástupkyně ředitelky

vedoucí oddělení

učitelé, provozní zaměstnanci.

4.

Kontaktní spojení

sídlo: Cukrovarská 1, 196 00 Praha 9 – Čakovice

úřední hodiny: ředitelka: středa 15,00 – 17,00 hod.

zástupkyně ředitelky: pondělí 14,00 – 16,00 hod.

ekonomka: pondělí – čtvrtek 13,00 – 16,00 hod.

 5.

Případné platby

203620277/0100

6.

IČ/DIČ

70849366  /0

7.

Správa a zpracování osobních údajů v ZUŠ Marie Podvalové

Osobní údaje v ZUŠ Marie Podvalové spravujeme a zpracováváme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR pouze na základě právních předpisů nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy).

Subjekty a jejich zákonní zástupci, jejichž osobní údaje jsou školou zpracovávány, se v případě potřeby mohou obracet na „pověřence“ pro správu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v ZUŠ Marie Podvalové: Ing. Petr Nacher, nacher@petersoft.cz

8.

Dokumenty

Školní vzdělávací program

Rozpočet 2015:   11 583 500

Rozpočet 2016:   10 284 000

Rozpočet 2017:   13.163 115

Rozpočet 2018:   16.148 858


9.

Žádosti o informace

Základní umělecká škola Marie Podvalové, Cukrovarská 1,

196 00 Praha 9 – Čakovice

info@zuscakovice.cz

10.

Příjem žádostí a

dalších podání

Základní umělecká škola Marie Podvalové, Cukrovarská 1,

196 00 Praha 9 – Čakovice

info@zuscakovice.cz

11.

Opravné prostředky

Na rozhodnutí statutárního orgánu se nevztahuje správní řízení.

12.

Formuláře

Přihláška ke studiu: kancelář školy

Žádost o individuální studium hudební nauky: kancelář školy

Žádost o ukončení studia.

13.

Popisy postupů

Lhůta pro vyřízení stížností, žádostí, podnětů a dalších podání:

maximálně jeden měsíc.

14.

Předpisy

Školský zákon (www.msmt.cz)

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím (www.mvcr.cz)

Školní řád ZUŠ Marie Podvalové.

15.

Úhrady za poskytování informací

tisk – formát A4: 2,- Kč

ostatní možnosti: zdarma

16.

Licenční smlouvy

0

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018