Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Zámecká noc - 14. 6. 2013

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MARIE PODVALOVÉ
VE SPOLUPRÁCI S KULTURNÍ KOMISÍ MČ PRAHA – ČAKOVICE
SRDEČNĚ ZVOU

14. června 2013

NA

ZÁMECKOU NOC

S BOHATÝM KULTURNÍM PROGRAMEM:

občerstvení