Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Pedagogové ZUŠ a jejich hosté - 13.11.2013

Základní umělecká škola
Marie Podvalové

Ve spolupráci s kulturní komisí 
MČ Praha – Čakovice
pořádá

Koncert z cyklu
„Pedagogové ZUŠ a jejich hosté”

Koncert se koná k ukončení oslav
40. výročí vzniku školy.

13. listopadu 2013
v 18,00 hod.
v sále ZUŠ