Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A PŘEHLÍDKÁCH

NÁRODNÍ SOUTĚŽ ZUŠ:

KRAJSKÉ KOLO - HRA NA KYTARU

20. – 23. března 2014, ZUŠ Klapkova, Praha 8

1. místo s postupem do ústředního kola:

Juliana Hudecovákategorie II. ( pí.uč.D.Bartošová)

2. místo:  

Martin Sůva, kategorie II.  (pí.uč.Bc.M.Rousková)

čestné uznání:

Vincent Schuster         kategorie 0.A     pí.uč.D.Bartošová

Veronika Budařová     kategorie 0.C      p.uč.M.Rejchrt

Jakub Doňar                 kategorie 0.C     p.uč.M.Rejchrt

Veronika Marschová   kategorie 0.C      p.uč.M.Rejchrt

Jakub Šikner                kategorie 0.C     p.uč.M.Rejchrt

Ondřej Šikner              kategorie III.        p.uč.M.Rejchrt

........................................................................................

KRAJSKÉ KOLO - HRA NA KLAVÍR

30. – 31. března 2014, ZUŠ Taussigova, Praha 8

3. místo:  

Vojtěch Čech, kategorie I.  (pí.uč.Mgr.V.Krčková)

čestné uznání I. stupně:

Sarah Kulíková kategorie II.  (pí.uč.Mgr.V.Krčková)

........................................................................................

PRAŽSKÝ AKORDEON VE STODŮLKÁCH

26. dubna 2014, ZUŠ Stodůlky, K Brance 72/2

II. ročník soutěžní přehlídky

STŘÍBRNÉ PÁSMO:

Petr Tomaštík, kategorie I., (pí.uč. Bc. V. Jakimeczková)