Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

BLAHOPŘEJEME

KATEŘINĚ HOSMANOVÉ

ze 2. ročníku ze třídy pí.uč. Bc. Jany Kasanové, 

která byla přijata ke studiu hry na příčnou flétnu

na gymnázium Jana Nerudy, Komenského nám., Praha 3