Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Výstava výtvarných prací dětí a rodičů - 7.5.2014

Výstava výtvarných prací dětí a rodičů

ze ZUŠ Marie Podvalové.

Vernisáž: 7. května 2014 v 17,00 hodin, 1. patro ZUŠ