Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Večer operních árií

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MARIE PODVALOVÉ

a

KULTURNÍ KOMISE MČ PRAHA - ČAKOVICE

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 

V E Č E R    O P E R N Í CH   Á R I Í

ve středu 8. října 2014 od 18,00 hod. v sále školy

v podání sólistů:

Štěpánky Heřmánkové - soprán

Aleše Hendrycha - bas

Ondřeje Sochy - tenor

Ramony Lukášové  - klavír