Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Gratulujeme

Danielu Kadlecovi

ze třídy pí.uč. MgA. Daniely Muchové

k přijetí na Státní konzervatoř v Praze - obor herectví

poděkování za přípravu k talentovým zkouškám patří také 

pí.uč Bc. Janě Kasanové a pí.uč. Dagmar Vodičkové