Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Kytara v populární a filmové hudbě - 26.2.2015

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
MARIE PODVALOVÉ
ZVE NA KONCERT

KYTARA
V POPULÁRNÍ A
FILMOVÉ HUDBĚ


26.2.2015
OD 18,00 HODIN
V SÁLE ŠKOLY