Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ

SÓLOVÝ ZPĚV:

0. kategorie:

čestné uznání        Eva Holubcová ze třídy pí.uč.Š. Heřmánkové

                                 Karolína Grulichová ze třídy pí.řed.I.Heřmánkové

 II. kategorie:

2. cena                   Nikolas Gaš      ze třídy pí.uč.Š.Heřmánkové

 V. kategorie:

čestné uznání      Lucie Krištoufková ze třídy pí. uč. D. Vodičkové

 

 

HRA NA FLÉTNU:

0. kategorie:

1. cena                         Lucie Kotenová          ze třídy pí.uč.A.Rosíkové

3. cena                         Šarlota Kučaková      ze třídy pí.uč.A.Rosíkové

                                      Linda Hermanová      ze třídy pí.uč.A.Rosíkové

I. kategorie:

čestné uznání            Amálie Šimková        ze třídy pí.uč.A.Rosíkové

                                      Vanesa Teznerová    ze třídy pí.uč.A.Rosíkové

                                      Anna Kvasničková     ze třídy pí.uč.J.Kasanové

IV. kategorie:

2. cena                         Karol Tomášek          ze třídy pí.uč.A.Rosíkové

VIII. kategorie: 

čestné uznání            Petra Zahrádková     ze třídy pí.uč.A.Rosíkové

 

HRA NA KLARINET

I. kategorie:

2. cena                         Adam Groh                  ze třídy p.uč.P.Vašíčka

II. kategorie:

čestné uznání            Nikolas Kupka             ze třídy p.uč.P.Vašíčka

IV. kategorie:

3. cena                         Veronika Abíková      ze třídy p.uč.P.Vašíčka

 

STODŮLKOVSKÝ AKORDEON

I. kategorie:

zlaté pásmo              Petr Tomaštík, ze třídy pí.uč. V. Jakimeczkové

 

IX. ROČNÍK VIOLONCELLOVÉ SOUTĚŽE JANA VYCHYTILA

II. kategorie:

3. cena                     Barbora Ciprianová, ze třídy p.uč.R.Širce