Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

Základní umělecká škola Marie Podvalové

Cukrovarská 1, 196 00 Praha 9

tel.: 2 / 83 93 30 71

IČO: 70 84 93 66

č.ú.: KB a.s. pobočka Praha – Nonet

203620277 / 0100

 

 

V Praze 9-Čakovicích, dne 1.10.2015

  

Vážení rodiče,

při naší základní umělecké škole působí mnoho let sdružení rodičů a přátel školy.

Schází se jednou do roka na společné schůzi, kde se rodiče seznámí s úspěchy, plány a dalším rozvojem školy, případně mohou vznést dotazy na činnost školy a další informace, které je zajímají.

V současné době musí dojít ke změně sdružení na spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Hledáme proto rodiče, kteří jsou ochotni pomoci s touto transformací tak, aby spolek rodičů a přátel mohl dál fungovat ve prospěch našich žáků a studentů.

Ustavující setkání spolku rodičů a přátel školy bude 9. listopadu 2015 v 18,00 hod. v sále školy.

Děkuji předem za ochotu.


S pozdravem

Ivana Heřmánková

ředitelka