Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Pozvánka na setkání SRPŠ

P O Z V Á N K A

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na setkání Sdružení rodičů a přátel školy“, které se uskuteční dne 9. listopadu  2015  od 18,00 hodin  v sále školy.

 

Program:

1/ Zpráva o hospodaření za minulý rok

2/ Plán akcí

3/ Návrh na přeměnu Sdružení rodičů a přátel školy na Spolek rodičů a přátel školy

4/ Ustavující schůze

 

Přijďte mezi nás, dozvíte se nejnovější informace o škole.

 

        Výbor SRPŠ ZUŠ Marie Podvalové