Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

BLAHOPŘEJEME K ÚSPĚCHŮM V SOUTĚŽÍCH A K PŘIJETÍ NA ŠKOLU VYŠŠÍHO TYPU 

SOUTĚŽE:

Ústřední kolo Soutěže základních uměleckých škol MŠMT

ve hře na elektronické klávesové nástroje 

3. místo :  Teresa Angelique Pinkwart, ped. J. Soukup

ve hře na akordeon 

3. místo :  Tereza Hladíková,  ped. Bc. V. Jakimeczková

 

Violoncellová soutěž Jana Vychytila (10. ročník)

(listopad 2015, Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy, Praha 3)

3. cena - Barbora Ciprianová, 4. ročník (10 let), ped. Mgr. R. Širc

 

Krajské kolo Soutěže základních uměleckých škol MŠMT

v komorní hře s převahou dechových nástrojů (březen 2016, ZUŠ Taussigova, Praha 8)

1. místo: Vanesa Teznerová, flétna, 3.roč.,11 let, ped. A. Rosíková

                  Matúš Pilnik, klarinet, 3.roč., 12 let, ped. J. Hrdlička

                  Sarah Kulíková, klavír, 6.roč. 12 let, ped. Mgr. V. Krčková

 

1. místo: flétnové kvarteto: ped. A. Rosíková

                 Lucie Kotenová, 2. roč., 9 let

                 Šarlota Kučaková, 2.roč., 9 let

                 Linda Herrmannová, 3. roč. 9 let

                 Amálie Šimková, 2 roč., 10 let                

 

ve hře na akordeon ( březen 2016, ZUŠ Praha 5 – Stodůlky)

ped. Bc. V. Jakimeczková

1. místo : s postupem do ústředního kola v Plzni:

                  Tereza Hladíková, 2.roč., 8 let

2. místo: Petr Tomaštík, 2. roč., 10 let       

 

ve hře na elektronické klávesové nástroje (březen 2016, ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2) 

ped. J. Soukup

1. místo : s postupem do ústředního kola ve Františkových Lázních:

                  Teresa Angelique Pinkwart, 1.roč./II., 13 let

3. místo:  Hana Pospíchalová, 3. roč., 10 let

 

...............................................................................................................................................

PŘIJETÍ NA ŠKOLU VYŠŠÍHO TYPU:

       BARBORA CIPRIANOVÁ (10 let), 4.ROČNÍK, pedagog Mgr. RADOMÍR ŠIRC

       KAROL TOMÁŠEK (15 LET), III. ROČNÍK, pedagog ANDREA ROUSÍKOVÁ

      ALEXANDRA BARTOŇOVÁ (21 LET),III. ROČNÍK, pedagog Mgr. MIROSLAV LAŠTOVKA