Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

J.J.BIG BAND NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ - 1.6.2016 V ČASE 17:40 - 18:20 HODIN

„Hudební maraton pražských základních uměleckých škol“

 

Dne 1. června 2016 se na Staroměstském náměstí v Praze uskuteční druhý ročník celodenního hudebního maratonu pražských základních uměleckých škol, nad kterým převzala záštitu radní HMP paní Ing. Mgr. Irena Ropková a náměstek primátorky HMP pan Petr Dolínek. V době od 10 do 22 hodin se v centru hlavního města představí hudební tělesa nejrůznějších velikostí, žánrového zaměření i uměleckých stylů ze ZUŠ zřizovaných hl. m. Prahou. 

Pražské základní umělecké školy každoročně společně organizují nejrůznější kulturní akce a upřednostňují tak vzájemnou spolupráci škol stejného zaměření před často zbytečnou rivalitou, která samotným žákům nic pozitivního nepřináší. Takováto úzká kooperace škol, jakou reprezentují pražské ZUŠ, nemá v hlavním městě srovnání a pražské ZUŠ jsou také jediný segment škol, který za účelem informování pražské veřejnosti provozuje i společné internetové stránky (www.nadosahruky.cz/azus).

Jarní Open Air pod názvem „Hudební maraton pražských ZUŠ“ bude zahájen v 10 hodin lidovou hudbou a tancem, na které navážou orchestry a soubory nejrůznějšího žánrového zaměření. Ve 14 hod. se uskuteční slavnostní zahájení za přítomnosti významných hostů. V odpoledních a večerních hodinách se představí vynikající žákovské Big bandy pražských ZUŠ. Mezi jednotlivými hudebními vystoupeními bude moderátor Zdeněk Vrba poskytovat posluchačům nejen informace o účinkujících a konkrétní škole, ale i informace o historii a současnosti uměleckého vzdělávání v ČR. Pro zahraniční návštěvníky centra Prahy bude konferování překládáno do anglického jazyka.

 

   

Bližší informace:

Bc. Jiří Stárek - předseda AZUŠ ČR HMP, ředitel ZUŠ Hostivař, Praha 10

tel.: 604 102 070, j.star@volny.cz

Bedřich Kameník – hlavní koordinátor akce, ředitel ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8

tel.: 603 740 111, kamenik@taussigova.cz

Jana Vlásenková – Oddělení krajského a soukromého školství MHMP

tel.: +420 236 005 910, Jana.vlasenkova@praha.eu