Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016 - 2017

¨

Školní rok 2016/2017 zahajujeme ve čtvrtek 1. září 2016. 


V tento den proběhne od 13.00 do 17.30 hodin ve třídách jednotlivých učitelů domluva rozvrhu všech oborů a předmětů individuální i kolektivní výuky v budově v Čakovicích.


Domluva rozvrhu v budově v Satalicích se koná v pondělí 5. září 2016 od 13,00 do 17,30 hod.


Seznamy žáků a vyučovací dny učitelů budou zveřejněny na informačních tabulích v přízemí budov.


V pátek 2. září 2016 ve 14,00 hod. slavnostně otevíráme novou budovu v Satalicích - výuka odpadá. 


Pravidelné vyučování v jednotlivých oborech začíná takto:

od 6. září:  výuka hry na nástroj a sólového zpěvu

od 12. září: výuka přípravné hudební výchovy, hudební nauky, hudebního semináře, komorní hry, souborů, orchestru, sborového zpěvu, výtvarného a literárně-dramatického oboru