Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

OTEVÍRÁME NOVOU BUDOVU

Městská část Praha Satalice 

a

Základní umělecká škola Marie Podvalové

 

Vás zvou na slavnostní otevření 

nově zrekonstruované budovy pro umělecké vzdělávání 

na adrese K rybníčku 8/2, Praha 9 - Satalice

dne 2. září 2016 ve 14,00 hodin.

 

Slavnostní otevření zahájí krátkým vystoupením virtuos JAROSLAV SVĚCENÝ

a flétnový soubor naší školy Tikari