Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

PODZIMNÍ KONCERT ŽÁKŮ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MARIE PODVALOVÉ

ZVE

11. LISTOPADU 2016

NA 

PODZIMNÍ KONCERT ŽÁKŮ 

DO SÁLU ČAKOVICKÉ BUDOVY

OD 18,00 HODIN