Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

KLAVÍRNÍ RECITÁL Jana Lukše

 


2. února 2017

koncertní sál ZUŠ Marie Podvalové, K rybníčku 8, Praha 9 - Satalice


23. února 2017

koncertní sál ZUŠ Marie Podvalové, Cukrovarská 1/23, Praha 9 - Čakovice


začátek koncertu vždy v 18,00 hodin