Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

HUDEBNÍ OBOR: ŽÁCI PŘIJATÍ DO ROČNÍKŮ

HUDEBNÍ OBOR

 Čakovice

kytara: 27, 43, 61, 96

klavír : 32, 40, 84, 85, 90, 108, 112, 113, 117, 125, 126, 131, 132

zpěv: 5, 8, 97

zobcová flétna: 15, 92, 94, 95, 136, 141, 144, 145

housle: 130, 26

violoncello: 143

keyboard: 104, 114

saxofon: 105

akordeon: 120

pěvecký sbor: 10, 122, 28, 36, 93, 98, 99, 100, 124, 134, 139, 142, 133

 

Satalice 

kytara: 118

klavír : 19, 31, 37, 50, 67, 70, 82, 102, 109

zpěv: 60, 66, 86

zobcová flétna: 54, 78, 121

bicí nástroje: 57

keyboard: 20

příčná flétna: 88