Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017 - 2018

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018 ZAHAJUJEME

v Čakovicích  - v pondělí 4.9. - od 13,00 dod 18,00 hodin

v Satalicích - v úterý 5.9. - od 13,00 do 18,00 hodin

v tyto dny bude probíhat:

- domluva individuální výuky s jednotlivými učiteli

- zápis do předmětů:

ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ K JEDNOTLIVÝM UČITELŮM BUDE ZVEŘEJNĚNO NA NÁSTĚNCE VE VSTUPNÍ CHODBĚ V PŘÍZEMÍ ŠKOLY 

U P O Z O R N Ě N Í !

DOMLUVA ROZVRHU BUDE S NĚKTERÝMI UČITELI PROBÍHAT V JINÉ DNY:

pro ČAKOVICE:

pro SATALICE