Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Satalice

 Vážení rodiče, prarodiče, návštěvníci Základní umělecké školy,


chtěli bychom Vás požádat o součinnost během následujících měsíců. V areálu statku v Satalicích, ul. K Rybníčku 8, kde se nachází ZUŠ, probíhají rekonstrukce okolních budov. Každá stavba je oplocena a zajištěna před vstupem neoprávněných osob, ale je zde zvýšený pohyb nákladních aut a stavební techniky.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, používejte přístup k ZUŠ z ul. K Rybníčku vjezdem z dolní části od Satalické obory, neparkujte v areálu statku a především upozorněte své potomky, aby budovu opustili nejkratší cestou, tj. po chodníku směrem k ulici K Radonicům. Děti rády pozorují nevšední věci, prosíme však apelujte na ně, aby se zbytečně nezdržovaly v areálu.

Rekonstrukce budou probíhat během celého školního roku 2017/2018. Po jejich dokončení bude celý rekonstruovaný areál sloužit veřejnosti bez omezení.
Děkujeme za pochopení.

 


                                          Leona Táborská
                                          místostarostka
                                          MČ Praha Satalice
                                          K Radonicům 81
                            190 15 Praha-SataliceV Praze dne 30. 8. 2017