Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

ŽÁCI PŘIJATÍ DO TANEČNÍHO OBORU

Ke studiu v tanečním oboru byli přijati žáci s číslem:

Písemné vyjádření o přijetí očekávejte v nejbližších dnech poštou.

Zápis a domluva rozvrhu se koná ve čtvrtek 21. 9. 2017 v učebně č. 7 (taneční sál) v Satalicích od 14,00 do 18,00 hodin. 
 
Přihlášku ke studiu vydá pan učitel BcA. Viktor Badinka.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte ihned vyučujícímu nebo nejpozději 25. - 27. 9. v kanceláři školy.
 
Další potřebné informace (oděv, obuv apod.) sdělí všem vyučující.
 
 
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH BYL STANOVEN TAKTO:

PONDĚLÍ
  • 13:30 - 15:00            PTV 1
  • 15:10 - 16:40            3. - 6. ročník
ČTVRTEK
  • 13:30 - 15:00            PTV 2
  • 15:10 - 16:40            1. ročník