Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

KONCERT ŽÁKŮ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ - 7.3.2018

Koncert žáků dechového oddělení