Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

PŘIJÍMACÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

 

POSTUP: 
- Kliknutím na odkaz se Vám otevře rezervační systém pro daný termín a lokalitu, kde zkouška proběhne.
- Před vstupem do rezervačního systému je zapotřebí buď odkliknout souhlas (I Accept) s využitím služby Doodle a zpracováním Vašich osobních údajů (např. IP adresa) pro účely rezervace nebo máte možnost (Show Purposes) upravit rozsah Vašeho souhlasu.
- Zakliknutím vybíráte nejen čas, ale také komisi, která Vaše dítě přezkouší (v hudebním oboru). Komise jsou tři a jsou označené písmeny A, B, C. Písmeno je uvedeno u časového údaje. 

V ostatních oborech je komise jedna.

 

  Jakmile uskutečníte výběr termínu, poznamenejte si písmeno komise a učebnu, ve které zkouška proběhne.
Aby se zamezilo shlukování osob:

V hudebním oboru a LDO se dostavte k učebně, kde zkouška proběhne ne dříve než 5 minut před jejím zahájením. Uchazeče smí doprovázet pouze jedna osoba.

V ostatních oborech prosíme vyčkejte před hlavním vchodem do budovy ZUŠ - pedagog si pro děti přijde.  Ve výtvarném oboru jdou děti do budovy školy bez doprovodu rodičů, pouze s učitelem.

 

- V případě problémů kontaktujte paní Janu Kasanovou (608 885 214)
 

Termíny:
 
25. květen Satalice:

Hudba a LDO

https://www.doodle.com/poll/9fd9gmvn2svh5s85

Tanec:Prosíme, aby děti přišly již oblečené na zkoušku

https://doodle.com/poll/esnd9uuih6hw3z98

Výtvarný obor

https://doodle.com/poll/s58fwdg3sqvqd2id 


4. červen Čakovice:

Hudba a LDO

https://doodle.com/poll/7idr597fpygxntvw

 Výtvarný obor 

https://doodle.com/poll/i9hcwuexnghwhm5i
  

 9. červen Čakovice:

Hudba a LDO

https://doodle.com/poll/8zien5udfdrv8exf 

Výtvarný obor
https://doodle.com/poll/k5siixdx8afppw28


Všichni žáci si k talentové zkoušce přinesou  vyplněný příslušný dotazník (ke stažení pod tímto textem).

Hudební obor


Literárně-dramatický obor

Taneční obor

Výtvarný obor


Čtěte pokyny níže.

 

INFORMACE O STUDIU:

HUDEBNÍ OBOR

¯  děti od 5 let jsou přijímány pouze na sborový zpěv

¯  děti, které v září 2020 nastoupí do 1. tř. ZŠ jsou přijímány do přípravné hudební výchovy (jedná se o skupinovou výuku, ve které žáci aktivizují a prohlubují své pěvecké, rytmické, poslechové a další dovednosti. V  pololetí školního roku 2020/2021 jsou zařazováni do výuky hudebního nástroje. Žáci, kteří v roce 2020 nastoupí do 2. tř. ZŠ jsou přijímáni ke studiu na nástroj a zároveň studiu hudební nauky (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)

¯  ve 4. ročníku si žáci vybírají další povinně volitelný předmět (celkem 3 vyučovací hodiny týdně)

¯  v Čakovicích nabízíme studium hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu zobcovou a příčnou, klasickou kytaru a elektrickou kytaru, harfu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a hudební nauku

¯  v Satalicích vyučujeme hru na klavír, keyboard, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, housle, violu, klasickou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv a hudební nauku

 

VÝTVARNÝ OBOR

# nabízí studium kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a alternativních technik

# vyučujeme v Čakovicích i v Satalicích

# děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

  vyučujeme POUZE V Čakovicích

  nabízí studium recitace, jevištní mluvy, dramatické přípravy – základy hereckého projevu

  děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

 

TANEČNÍ OBOR

Z  vyučujeme POUZE v Satalicích

Z  nabízí studium tance klasického (balet), lidového a současného

Z  děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

 

podrobnosti na www.zuscakovice.cz – Informace – Školní vzdělávací program

 

3) CO SI PŘIPRAVIT: 

 

Posuzujeme předpoklady ke studiu

HUDEBNÍ OBOR

ověřuje tyto dovednosti:    

 

VÝTVARNÝ OBOR

uchazeč:

(výtvarné potřeby budou k dispozici)


LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

uchazeč:

 

TANEČNÍ OBOR

uchazeč:

              OBUV ponožky nebo cvičky - ne však nutně

              DLOUHÉ VLASY v culíku

                  OBUV: ponožky nebo cvičky - ne však nutně