Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

PŘIJÍMACÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


 

Přijímací výběrové řízení na školní rok 2020 – 2021

 

1) TERMÍNY:

29.4. a 26. 5. v Čakovicích od 16,00 do 18,00 hodin

18.5. v Satalicích od 16,00 do 18,00 hodin

 

2) INFORMACE O STUDIU:

HUDEBNÍ OBOR

¯  děti od 5 let jsou přijímány pouze na sborový zpěv

¯  děti, které v září 2020 nastoupí do 1. tř. ZŠ jsou přijímány do přípravné hudební výchovy (jedná se o skupinovou výuku, ve které žáci aktivizují a prohlubují své pěvecké, rytmické, poslechové a další dovednosti. V  pololetí školního roku 2020/2021 jsou zařazováni do výuky hudebního nástroje. Žáci, kteří v roce 2020 nastoupí do 2. tř. ZŠ jsou přijímáni ke studiu na nástroj a zároveň studiu hudební nauky (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)

¯  ve 4. ročníku si žáci vybírají další povinně volitelný předmět (celkem 3 vyučovací hodiny týdně)

¯  v Čakovicích nabízíme studium hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu zobcovou a příčnou, klasickou kytaru a elektrickou kytaru, harfu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a hudební nauku

¯  v Satalicích vyučujeme hru na klavír, keyboard, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, housle, violu, klasickou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv a hudební nauku

 

VÝTVARNÝ OBOR

# nabízí studium kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a alternativních technik

# vyučujeme v Čakovicích i v Satalicích

# děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

  vyučujeme POUZE V Čakovicích

  nabízí studium recitace, jevištní mluvy, dramatické přípravy – základy hereckého projevu

  děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

 

TANEČNÍ OBOR

Z  vyučujeme POUZE v Satalicích

Z  nabízí studium tance klasického (balet), lidového a současného

Z  děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

 

podrobnosti na www.zuscakovice.cz – Informace – Školní vzdělávací program

 

3) CO SI PŘIPRAVIT: 

 

Posuzujeme předpoklady ke studiu

HUDEBNÍ OBOR

ověřuje tyto dovednosti:    

 

VÝTVARNÝ OBOR

uchazeč:

(výtvarné potřeby budou k dispozici)


LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

uchazeč:

 

TANEČNÍ OBOR

uchazeč:

              OBUV ponožky nebo cvičky - ne však nutně

              DLOUHÉ VLASY v culíku

                  OBUV: ponožky nebo cvičky - ne však nutně