Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

SRPŠ

V á ž e n í  r o d i č e,

 

            dne 18. 11. 2019 se konalo setkání Spolku rodičů a přátel školy (SRPŠ) při ZUŠ Marie Podvalové, na kterém byla přednesena zpráva o hospodaření Spolku za minulý školní rok a plán akcí na letošní školní rok, včetně rozpočtu. Pro naplnění tohoto plánu byl všemi přítomnými schválen členský příspěvek v celkové částce 150,- Kč na jednoho žáka. (V případě sourozenců nebo studia více oborů – platba pouze jedenkrát.)

.

Žádáme Vás zdvořile, abyste tuto částku předali třídnímu učiteli osobně nebo

prostřednictvím Vašeho dítěte do 15. 12. 2019

           

Děkujeme Vám za pochopení a podporu naší činnosti.

 

                                   Školní výbor SRPŠ při ZUŠ Marie Podvalové