Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky talentových zkoušek pro školí rok 2019/2020 na ZUŠ Marie Podvalové

1. – 4. ročník

Výtvarný obor: Satalice

Přijati

Náhradníci

35

55

38

57

40

 

41

 

42

 

43

 

45

 

46

 

47

 

50

 

52

 

53

 

54

 

 

Výtvarný obor Čakovice

Přijati

Náhradníci

Nepřijati

1

2

12

3

9

25

4

13

28

5

15

48

7

24

77

8

26

83

14

32

85

16

79

 

17

84

 

19

89

 

21

 

 

22

 

 

27

 

 

30

 

 

31

 

 

34

 

 

67

 

 

69

 

 

70

 

 

72

 

 

74

 

 

75

 

 

76

 

 

78

 

 

80

 

 

81

 

 

82

 

 

86

 

 

90

 

 

 

LDO Čakovice

1

4

3

12

5

13

6

16

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

14

 

15

 

 

 

Hudební obor – Satalice i Čakovice

Přijati

Nepřijati

3

6

4

7

5

11,

8

12

9

18

10

20

11

24

13

29

16

30

22

31

27

34

28

35

38

37

40

47

41

53

42

54

43

56

46

59

48

60

49

65

58

68

61

71

62

72

69

73

80

74,

94

76

97

79

100

81

101

82

103

83

103

84

105

85

108

86

115

88

116

89

117

91

119

92

124

95

126

96

130

98,

131

99

 

102

 

107

 

108

 

109

 

110

 

112

 

114

 

120

 

121

 

125

 

128

 

129

 

132

 

134

 

137

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro přípravné ročníky -  školní rok 2019/20

Výtvarný obor Satalice:

Přijati

Nepřijati

87

49

 

Výtvarný obor Čakovice

Přijati

68

71

10

6

18

20

23

11

90

 

Taneční obor – Satalice

Přijati

Nepříjati

2

1

4

7

5

11

6

12

8

13

9

 

10

 

14

 

15

 

16

 

 

Hudební obor Čakovice

Přijati

Nepřijati

2  PHV

14

17  PHV + sbor

19

21 pouze sbor

25

23 PHV

113

32 PHV + sbor

136

33 PHV + sbor

 

36 PHV

 

39 PHV

 

44 PHV + sbor

 

50 PHV

 

51 PHV

 

63 PHV

 

104 PHV

 

106 PHV + sbor

 

133 PHV

 

135 PHV

 

138 PHV

 

139 PHV

 

 

Hudební obor Satalice

Přijati

Nepřijati

26 PHV

87

55 PHV

 

57 PHV + sbor Čakovice

 

64 PHV

 

66 PHV

 

67 PHV

 

75 PHV

 

77 PHV

 

78 PHV

 

93 PHV

 

123 PHV + sbor Čakovice

 

127 PHV + sbor Čakovice

 

 

Literárně dramatický obor

Přijati

Nepřijati

1

4

3

12

5

13

6

16

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

14

 

15