Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Zprávy pro rodiče

Předávání vysvědčení proběhne 30. 6. 2020 od 10.00 do 14.00

Paní učitelka Marie Novotná v týdnu od 22. 6. pro nemoc nevyučuje.

Rozhodnutím ředitelky školy se ve školním roce 2019/2020 nekonají postupové zkoušky.

Vážení rodiče, skupiny hudební nauky jsou zveřejněny v oddíle informace z hudební nauky a úkoly pro distanční studium.