Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

MgA. Jana Anděličová

VÝTVARNÝ OBOR

 

vyučuje:

Čakovice pondělí - čtvrtek: učebna 13 - patro

 

 kontakt: andelicova@seznam.cz