Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Pavel Braha, dipl.um.

KLAVÍR, KEYBOARD 

 

vyučuje:

Čakovice: pondělí - učebna č. 9 patro

                středa + čtvrtek - učebna 23 - zadní vchod, patro

Satalice: pátek - učebna 18 - patro

 

kontakt: pavel.braha@seznam.cz