Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Tereza Hladíková - 1. cena

Krajské kolo Soutěže základních uměleckých škol MŠMT

ve hře na akordeon 

( březen 2016, ZUŠ Praha 5 – Stodůlky)

1. místo : s postupem do ústředního kola  - Tereza Hladíková, 2.roč., 8 let

ped. Bc. V. Jakimeczková