Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Tereza Hladíková - 3. cena

Ústřední kolo Soutěže základních uměleckých škol MŠMT

2015-2016

ve hře na akordeon 

3. místo :  Tereza Hladíková

ped. Bc. V. Jakimeczková