Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

T.A.Pinkwart - 3. cena

2015-2016

Ústřední kolo Soutěže základních uměleckých škol MŠMT 

ve hře na elektronické klávesové nástroje 

3. místo :  Teresa Angelique Pinkwart, ped. J. Soukup