Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Krajské kolo - HRA NA KYTARU - KOMORNÍ HRA

KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

ZUŠ ILJI HURNÍKA, SLEZSKÁ 21, PRAHA 2